Luyện chữ đẹp khóa 40

 

 

Luyện chữ đẹp khóa 40 của cô Trần Thị Phương Anh được khai giảng ngày 10/02/2017. Sau đây là một số hình ảnh về lớp học:

Học sinh chăm chỉ tập viết

 

Thu Thảo thật chăm chỉ

 

Bài kiểm tra buổi số 5 của Huy Tùng

 

Nét chữ của Vũ Hiếu Nguyên

 

Chữ buổi số 8 của Đăng Minh

Đăng ký nhanh

Phản hồi của bạn